ویکی فولاد9 Videos

فولاد ضد زنگ

Stainless steel #ویکی_فولاد دانشنامه فولادی به زبان ساده

فولاد آلیاژی

Alloy Steel #ویکی_فولاد دانشنامه فولادی به زبان ساده

ورق آلیاژی

Alloy Coil,sheet #ویکی_فولاد دانشنامه فولادی به زبان ساده

ورق گرم فولادی

HRC #ویکی_فولاد قسمت هشتم  دانشنامه فولادی به زبان ساده 

بریکت سرد

CBI #ویکی_فولاد  قسمت هفتم دانشنامه فولادی به زبان ساده

بریکت

Briquette #ویکی_فولاد  قسمت پنجم دانشنامه فولادی به زبان ساده

چدن

Cast Iron #ویکی_فولاد دانشنامه فولادی به زبان ساده

شمشه

Bloom #ویکی_فولاد دانشنامه فولادی به زبان ساده