دانشنامه47 Videos

ورق گرم فولادی

HRC #ویکی_فولاد قسمت هشتم  دانشنامه فولادی به زبان ساده 

ژئوشیمی

Geochemistry #ویکی_معدن قسمت هشتم دانشنامه معدنی به زبان ساده

بریکت سرد

CBI #ویکی_فولاد  قسمت هفتم دانشنامه فولادی به زبان ساده

پی جویی اکتشافی

Prospecting #ویکی_معدن  قسمت هفتم دانشنامه فارسی به زبان ساده

بریکت

Briquette #ویکی_فولاد  قسمت پنجم دانشنامه فولادی به زبان ساده

ژئوفیزیک

Geophysics #ویکی_معدن قسمت ششم دانشنامه معدنی به زبان ساده

چدن

Cast Iron #ویکی_فولاد دانشنامه فولادی به زبان ساده

ذخیره معدنی

#ویکی_معدن دانشنامه معدنی به زبان ساده

شمشه

Bloom #ویکی_فولاد دانشنامه فولادی به زبان ساده

مقایسه سنگ آهن هماتیتی و مگنتیتی Hematite VS Magneti

  #ویکی _معدن دانشنامه معدنی به زبان ساده

ارتباطات ایران و ترکیه در حوزه معدن و فولاد

مصاحبه با مهرداد سعادت دهقان، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه