تفاهم نامه میان حوزه معدنی و فولادی، راه حل توسعه معادن/ سرانجام مبهم انتقال ریلی افغانستان به ایران طالبان نافی امنیت خطوط ریلی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

استان ها برخی قوانین معادن را به درستی اجرا نمی کنند

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
8 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا