قیمت گذاری دستوری،‌ مانعی بر سر راه سرمایه گذاری داخلی /عرضه زغالسنگ در بورس انرژی منطقی نیست
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

اکتشافات در گذشته سیستماتیک بود

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
6 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا