در گفتگوی اختصاصی با حسن نوایی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان گسترش خوارزمی مطرح شد: لزوم حمایت قوه قضاییه برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

استان ها برخی قوانین معادن را به درستی اجرا نمی کنند

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
7 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا