در گفتگو معدن‌شو با مدیرعامل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان مطرح شد: مشکل بستر برای تولید فولادهای آلیاژی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

اکتشافات در گذشته سیستماتیک بود

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
4 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا