در شش ماهه اول ۱۴۰۱، کارخانه فولادسازی تاسیس می کنیم: اهداف مجتمع فولاد غدیر نی ریز در سال جدید
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

اکتشافات در گذشته سیستماتیک بود

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
26 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا