استفاده حداکثری چادرملو از ظرفیت تولید داخل از زبان فرهاد آذین فر معاون امو مالی و سرمایه انسانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

استان ها برخی قوانین معادن را به درستی اجرا نمی کنند

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
6 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا