پیگیری برنامه‌های شرکت ملی صنایع مس ایران در راستای تحقق هدف درآمدی ۴/۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

اکتشافات در گذشته سیستماتیک بود

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
3 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا