صادرات فولاد اولویت کشور

مصاحبه اختصاصی با «جعفر سرقینی»
مدیرعامل شرکت آسکوتک

جعفر سرقینی مدیرعامل شرکت آسکوتک و معاون سابق وزیر صمت:
اهمیت پروژه فولاد کردستان از دو نظر قابل توجه است: اول به لحاظ دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴
دوم پروژه مگا مدول احیا که از تکنولوژی ایرانی پرد بهره می برد.

سرقینی در ارتباط با وضع عوارض صادراتی می گوید که اینگونه تصمیمات با تمام آثار مثبت و منفی مقطعی ست و در نهایت صادرات بایستی اولویت اصلی فولاد کشور باشد.

(Visited 31 times, 1 visits today)

ویدیو های دیگر :

دیدگاه خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

omg