علت عدم رونق معادن در ایران چیست؟/ افت سهم اقتصادی معدن

تولید ناخالص داخلی‌ایران بر حسب گروه به ۴ گروه «کشاورزی، جنگلداری، ماهی‌گیری»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «خدمات» طبقه بندی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

بررسی آمار ۱۰‌ساله اخیر کشور نشان داده است ۵۶‌ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی کشور مختص گروه خدمات، ۲۴‌درصد سهم گروه صنایع و معادن، ۳/۱۰‌درصد سهم گروه کشاورزی، جنگلداری، ماهی‌گیری و در نهایت۷/ ۹‌ درصد سهم گروه نفت و گاز بوده است، بنابراین گروه صنایع و معادن بعد از گروه خدمات، بزرگ‌ترین و پرنقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین گروه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

اما از بعد کلان‌تر نیز بررسی داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ۱۰ سال‌اخیر نشان داده است، صنعت از کل اقتصاد‌ ایران به‌طور متوسط سهمی معادل با ۵/ ۱۴، استخراج معدن سهمی معادل با یک‌درصد و ساختمان نیز۳/ ۴‌ درصد سهم داشته است که گویای سهم ناچیز معدن و ساختمان در تولید ناخالص داخلی است.

(Visited 12 times, 1 visits today)

ویدیو های دیگر :

دیدگاه خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

omg