دستکاری دررفتار بازار، کل زنجیره را به هم ریخته است

مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران:
دولت از دخالت در مکانیسم هایی همچون بورس و صادرات که رفتار خاص خودشان را دارند و دست بردن در آنها روی همه محصولات تاثیرگذار می شود، دست بردارد و اجازه دهد بازار روال و رفتار طبیعی خود را طی کند.
او می گوید: در حال حاضر با عرضه های زیادی مواجهیم که فروش نمی روند، زیرا در رفتار بازارها دستکاری شده است و دقت نشد که هرگونه تصمیمی می تواند سایر پارامترها را به هم بریزد.

(Visited 11 times, 1 visits today)

ویدیو های دیگر :

دیدگاه خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

omg