تصمیمات اقتصادی به عهده مدیران اجرایی گذاشته نشود

گفت و گو با دکتر احسان دشتیانه
مدیرعامل صبا فولاد خلیج فارس

احسان دشتیانه انتظارات خود را از دولت فعلی اینگونه بیان می کند:
اول توجه ویژه به صادرات و اولویت قرار دادن آن
دوم لزوم اتخاذ تصمیمات شجاعانه و سخت و در میان گذاشتن آن با مردم
سوم عدم واگذاری اتخاذ تصمیمات اقتصادی به مدیران اجرایی
چهارم تنظیم بودجه بر اساس واقعیات

(Visited 49 times, 1 visits today)

ویدیو های دیگر :

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *